Din samarbejdspartner inden for brandsikring

Hvis uheldet skulle være ude, er det kritisk vigtigt, at der ikke blot er opsat brandmateriel i bygningen, men at det også virker efter hensigten. FireSystems er specialister i brandmateriel, der hjælper med at slukke branden hvis den skulle opstå.

Uanset hvilken brandsikringsløsning du har, er det afgørende at det virker som det skal, så der sker mindst mulig skade på ejendommen, samt at menneskeliv bliver skånet.

For at have fuldt ud styr på brandsikkerheden er det vigtigt, ikke blot at have det rigtige udstyr monteret, men også at de lovpligtige eftersyn og trykprøvninger bliver udført på den rigtige måde, til tiden og af en godkendt samarbejdspartner.

Det kan vi hjælpe dig med.

Vi tilbyder nemlig at udføre eftersyn af dit brandmateriel og hvis du har slangevindere eller stigrør installeret, sørger vi også for at lave den lovpligtige kontrol af dem, hvilket bl.a. omfatter trykprøvning.

Brandmateriel

Få hjælp af et professionelt firma til beskyttelse af menneskeliv

FireSystems er et passende navn til vores virksomhed, da vi har sat system i brandslukningen. Vi hjælper dig nemlig med både montage, eftersyn, trykprøvning, kontrol og servicering af dit brandslukningsmateriel, uanset om det er simple eller omfattende installationer.

Når du som virksomhed, offentlig instans eller anden bygningsejer tager hånd om bygningens sikkerhed, tager du også hånd om menneskenes tryghed, så de trygt kan regne med, at sikkerheden er i orden.

Fordelene ved at have et skarpt fokus på, at bygningen er godt brandsikret, betyder ikke blot at menneskeliv skånes bedre, men at bygningen også har større chance for ikke at lide mere skade end nødvendigt i tilfælde af brand.

Mange virksomheder der oplever at deres bygninger bliver totalskadet i forbindelse med en brand, ender desværre med at måtte lukke. Ikke direkte pga. branden, men på grund af de følgevirkninger der altid opstår i kølvandet på en omfattende brand.

En effektiv brandsikring og funktionelt brandmateriel, er derfor afgørende når branden opstår.

FireSystems samarbejder med beredskaber, virksomheder, kommuner og private om effektiv og praktisk brandsikring af private og offentlige virksomheder og bygninger.   

Vil du også gerne samarbejde med en professionel virksomhed om montage, eftersyn og trykprøvning af dit brandmateriel og dermed sikre at din brandsikring overholder alle gældende regler og lovgivninger, så giv os et kald eller kontakt os via nedenstående kontaktformular.

Stigrør 

Hos FireSystems har vi specialiseret os i, at hjælpe dig som bygningsejer med, at overholde lovgivning og forsikringskrav vedr. eftersyn og trykprøvning af dine stigrør.

Vidste du, at det er lovpligtigt at udføre og dokumentere ét årligt eftersyn af dine stigrør, samt en trykprøvning med vand hvert 10. år?

Via et samarbejde med FireSystems, sikrer du dig ikke bare at du overholder lovgivningen omkring stigrør, men også at personsikkerheden lever op til de sidste nye krav og standarder.

  • Læs mere om eftersyn og trykprøvning af stigrør lige her
Stigrør - Eftersyn og trykprøvning

Trykforøgeranlæg til stigrør

Har du et rigtigt højt hus, så har du sikkert også et trykforøgeranlæg. 

FireSystems er specialister i, at foretage de lovpligtige eftersyn og test af trykforøgeranlæg til stigrør. Vidste du, at det er lovpligtigt at gennemføre en funktionstest af dit trykforøgeranlæg én gang årligt?

  • Læs mere om trykforøgeranlæg og de lovpligtige eftersyn lige her.

Brandmateriel

Effektivt og funktionelt brandmateriel er en forudsætning for, at det er muligt at redde liv og beskytte dine værdier i tilfælde af brand.

FireSystems hjælper dig med at afdække behovet og de lovmæssige krav til brandmateriel i dine bygninger. 

Ved hjælp af en eftersyns- og trykprøvningsaftale, sikres du at dit brandmateriel til enhver tid er funktionsdygtigt og altid overholder lovgivningen. 

  • Læs mere om brandmateriel, eftersyn og trykprøvning lige her.

 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt