Brandslukker

Med en brandslukker, kan du hurtigt gribe ind når der opstår en brand.

En brandslukker er helt klart det mest anvendte brandslukningsudstyr i virksomheder, og den hjælper med at stoppe en brand inden den bliver så omfattende, at slukningsarbejdet bliver en opgave for brandvæsenet.

En brandslukker kaldes ofte også en håndildslukker.

 

Hvorfor have en brandslukker?

Når en brand opstår, så er indsatsen i de første minutter afgørende for, hvordan branden udvikler sig. Du og dine kollegaer vil ofte kunne gøre en kæmpe forskel, når I har en velfungerende brandslukker indenfor rækkevidde.

Faktisk så mødes du som bygningsejer og virksomhedsejer ofte af krav om brandslukkere fra flere sider. Det betyder at du ofte skal leve op til krav i Bygningsreglementet, fra Arbejdstilsynet, fra forsikringsselskaberne og i visse brancher som for eksempel transportbranchen stilles der også særlige krav til dit brandmateriel.

Af samme grund er det ikke bare en god idé at have en brandslukker for at mindske din risiko, men ofte er du lovmæssigt forpligtet til at kunne dokumentere, at du har og vedligeholder dit brandmateriel korrekt.

Vil du have et godt råd om hvordan du sikrer dig bedst muligt, så kontakt FireSystems for en uforpligtende dialog.

 

Service og vedligeholdelse af brandslukkere

Dine håndildslukkere skal løbende serviceres og vedligeholdes.

Der er to formål med løbende service og vedligeholdelse af din brandslukker. 

 1. Brandslukkeren skal virke når den skal bruges (Funktionalitet)
 2. Brandslukkeren må ikke være farlig for sine omgivelser (Sikkerhed)

For at skabe sikre arbejdsforhold for medarbejdere der arbejder tæt på en trykbeholder, samt sikre at den virker når den skal bruges, har vi i Danmark udarbejdet en DS-standard for brandslukkere. Denne kaldes DS/EN3 fordi den tager udgangspunkt i en europæisk standard for håndildslukkere. 

DS/EN3 godkendte brandslukkere vedligeholdes og serviceres efter de udarbejdede regler, hvilket på bedste vis sikrer, at de to nævnte formål opfyldes.

Du kan tydeligt se på din håndildslukker om den er DS/EN3 godkendt. Det skal nemlig tydeligt fremgå af flasken.

 

Er der regler du skal overholde?

Det korte svar er JA.

Faktisk er det dig som bygningsejer, der er ansvarlig for, at reglerne overholdes. Det kan du dog nemt løse, du skal blot vælge en samarbejdspartner med de fornødne autorisationer og certificeringer.

Det er faktisk ret enkelt at vælge en samarbejdspartner til dit brandmateriel og brandslukkere. Du skal blot sikre dig, at virksomheden er autoriseret VVS-installatør og DS2320 certificeret. 

Står din samarbejdspartner på disse lister, så kan du roligt benytte dem.

VVS-installatør

DS2320 certificeret

 

Hvad er omkostningerne ved en brandslukker?

Investeringen i at have en velfungerende brandslukker og andet brandmateriel i virksomheden er ofte så lille, at det på ingen måde belaster virksomheden økonomisk.

Derimod er omkostningerne ved, at en brand ikke stoppes inden den udvikler sig til en omfattende brand, ofte meget alvorlige. Undersøgelser viser, at omkring 50% af alle virksomheder der rammes af en omfattende brand, må lukke indenfor 3 år. Det er ofte ikke pga. manglende forsikringsdækning, men tab af kunder, markedsandel og viden at virksomhederne lukker.

Investeringen i altid at have velfungerende brandmateriel og brandslukkere i virksomheden, varierer alt efter hvilke behov I har. Der findes en række forskellige brandslukkere. Du kan se de forskellige typer og hvilke typer af brande de er bedst egnede til længere nede på siden.

FireSystems tilbyder derfor at give et uforpligtende tilbud, som matcher de krav og ønsker I har i virksomheden.

 

Hvilken brandslukker skal jeg vælge?

Som før omtalt, så findes der en række forskellige typer af brandslukkere.

Du kan her se en oversigt over de forskellige typer og hvilke brandtyper de egner sig bedst til.

 

 

Pulverslukker

 • En pulverslukker er den type slukker der kan anvendes til slukning af flest typer af brande.
 • Den er meget let at bruge og har både en stor samt hurtig slukningsvirkning.
 • En pulverslukker er derfor en god allround brandslukker.

Ulempe: Stort rengøringsarbejde og så ødelægger den typisk elektriske apparater.

 

Skumslukker

 • En skumslukker er en god brandslukker til at slukke glødebrande i faste materialer.
 • Kan anvendes til slukning af mindre væskebrande.
 • Den er meget let at bruge.

Ulempe: En skumslukker har en begrænset kastelængde og en begrænset mængde slukningsmiddel.

 

Kulsyreslukker /C02-slukker

 • En kulsyreslukker kaldes også en CO2-slukker.
 • Denne type brandslukker er god til brande i elektriske installationer og mindre væskebrande
 • Den er meget let at bruge.

Ulempe: Meget ringe effekt overfor brande i faste materialer, kan give forfrysninger, må ikke anvendes i små lukkede rum.

 

Fritureslukker

 • Som navnet antyder, så er den bygget til at slukke brande i fritureolie.
 • En brandslukker som denne kan dog også anvendes til slukning af mindre brande i faste materialer.

Ulempe: Begrænset kastelængde og slukningsmiddel

 

Vandslukker

 • En brandslukker på vand er god til at slukke mindre brande i faste materialer.
 • Den er som andre brandslukkere let at anvende.

Ulempe: Begrænset vandmængde (Modsat en slangevinde)

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt