Stigrør

Har du en bygning med et stigrør? Så ved du, at stigrøret er en vigtig del af brandsikringen. I høje bygninger er det ikke bare lovpligtigt at have et stigrør, det er også lovpligtigt at du som bygningsejer løbende dokumenterer at der gennemføres eftersyn og trykprøvning.

FireSystems er autoriseret og eksperter inden for eftersyn, trykprøvning og dokumentation af stigrør.

En ting er lovgivning, en anden er naturligvis, at stigrør er en vigtig del af at beredskabets har mulighed for at udføre god og effektiv brandslukning i høje bygninger. Et velfungerende stigrør er også virksomhedens, brugernes og beboernes sikkerhed for, at beredskabet kan udføre brandslukning i høje bygninger.

Hvor etableringen af et stigrør sikrer de nødvendige godkendelser ved opførelse af en bygning, så er korrekt udført og dokumenteret eftersyn og trykprøvning din garanti for, at der ikke udstedes påbud eller forbud mod at benytte bygningen, når beredskabet gennemfører de lovpligtige brandsyn af bygningen.

Velfungerende stigrør er nøglen til at redde værdier og liv i tilfælde af brand i høje bygninger.

Vidste du, at det er lovpligtigt at gennemføre og dokumentere eftersyn én gang årligt?

Stigrør - Eftersyn og trykprøvning | FireSystems

Vil du vide mere om eftersyn og trykprøvning af stigrør, så kontakt FireSystems for en uforpligtende dialog.

Kontakt os her

Hvilke lovpligtige eftersyn skal udføres?

Der er i Bygningsreglementet og vejledning til bygningsreglementets kapitel 5 fastlagt retningslinjer for hvordan et stigrør skal efterses og trykprøves, samt hvem der lovmæssigt er godkendt til at udføre dette arbejde.

Der er i Bygningsreglementet, der udarbejdes af Bolig- og Planstyrelsen, beskrevet tre forskellige typer af eftersyn. De tre eftersyn skal udføres hhv. hvert halve år, én gang årligt og hvert tiende år. Hver OBS på ændringer bygningsreglementet pr. 1/1 2024 hvor månedlige eftersyn udgår.

Et komplet og korrekt gennemført eftersyn og trykprøvning af et stigrør, skal gennemføres af en autoriseret VVS-installatør, med den nødvendige specialviden og det rigtige udstyr.

De tre lovpligtige eftersyn af stigrør (halvårligt, årligt og hvert tiende år) omfatter forskellige arbejdsopgaver. I nedenstående skema kan du se hvilke opgaver der skal udføres hvornår, samt krav omkring autorisation.

Aktivitet

halvårlig*

Årlig

10. år

Kontrol af udtagsventil

X

 

X

Kontrol af slutdæksel

X

 

X

Kontrol af rør for fremmedlegemer

X

 

X

Kontrol for beskadigelser i hele rørets længde

 

X

X

Funktionsafprøvning af udtagsventiler

 

X

X

Smøring af udtagsventiler

 

X

X

Slutdæksler kontrolleret for skader

 

X

X

Kæde for slutdæksler kontrolleret

 

X

X

Kontrol af pakninger

 

X

X

Markeringer og skilte intakte

 

X

X

Markeringer og skilte rengjorte

 

X

X

Kontrol af aflåsningsmekanismer

 

X

X

Rengøring og smøring af aflåsningsmekanismer

 

X

X

Test af evt. ventilovervågning

 

X

X

Trykprøvning af stigrør**

 

 

X

*Det halvårlige eftersyn kan udelades for stigrør, hvor alle stigrørstilslutninger er udført med aflåselige slutdæksler, eller hvor stigrørstilslutninger er udført med slutdæksler og er placeret i et aflåst skab. 

**Kræver autoriseret VVS-installatør
Alt reparation af stigrør skal udføres af autoriseret VVS-installatør.

 

Vigtigheden af eftersyn og trykprøvning

Vigtigheden af, at der til enhver tid forefindes et funktionsdygtigt stigrør i bygningerne, understreges af forsikringsselskabernes og myndighedernes krav herom.

Konsekvenserne ved at der ikke er funktionsdygtige stigrør i en bygning, ses desværre ofte ved brand i høje og svært tilgængelige bygninger. Her viser det sig nemlig, at både skader og dødstal er langt større end i bygninger med velfungerende stigrør.

Netop derfor er bygningsejere og brugere i bygninger med stigrør, lovmæssigt forpligtet til at sikre, at der løbende bliver udført eftersyn og trykprøvning på installationen, samt at evt. fejl og mangler øjeblikkeligt udbedres.

Ligeledes er der krav i forsikringspolicerne til, at de lovmæssige krav kan dokumenteres overholdt. Viser det sig, i tilfælde af efterforskning af en brand, at et stigrør ikke har været funktionsdygtigt, er der risiko for, at forsikringsselskabet ikke udbetaler den fulde skadeserstatning.

Som bygningsejer/bruger skal du derfor sikre dig, at du overholder din forpligtigelse vedr. eftersyn og trykprøvning. Manglende dokumentation for gennemført eftersyn og trykprøvning vil i yderste konsekvens være ansvarspådragende for bygningsejer/bruger.

 

I tvivl om hvordan du gennemfører eftersyn og trykprøvning af stigrør

Det er helt naturligt hvis det virker lidt uoverskueligt hvordan du bedst sikrer dig, at der gennemføres alle de lovpligtige eftersyn og trykprøvninger.

Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en erfaren og professionel samarbejdspartner som fx FireSystems, så du kan få kompetente råd og god vejledning.

FireSystems er din professionelle samarbejdspartner indenfor brandsikkerhed, og vi tager gerne en uforpligtende dialog om sikkerheden i din bygning.

Uanset om du ønsker at udføre nogle af de mindre eftersyn selv eller ej, så kan du med fordel samarbejde med FireSystems. FireSystems råder over det rette specialudstyr, kompetencer og som autoriseret VVS-installatør har vi mulighed for, at hjælpe dig i mål med både eftersyn, trykprøvninger samt installation og reparation af alt dit Brandmateriel.

Stigrør - Storz Brandventil

Hvad er et stigrør?

Et stigrør er en fast rørinstallation der benyttes i forbindelse med brandslukning i høje- eller ufremkommelige bygninger. Stigrøret skal opbygges af materialer der lever op til kravene for stigrør.

Der skal i forbindelse med etablering, blandt andet tages højde for, at et stigrør skal kunne klar et tryk på 16 bar. Ofte kræver en sådan installation ekstra opmærksomhed og brug af særlige materialer.  

Et stigrør sikrer, at beredskabet hurtigt og effektivt kan få vand frem til de dele af bygningen, som beredskabets normale slukningsudstyr ellers ikke vil kunne forsyne.

Ofte vil det fx tage uforholdsvis lang tid eller være umuligt, at trække brandslanger op på etagerne i høje bygninger. Derfor er det lovpligtigt at bygninger, hvor beredskabet ikke kan føre brandslanger frem via de primære indsatsveje som fx trapper, er udstyret med et stigrør.

Et stigrør giver brandfolkene mulighed for at tilslutte deres brandslanger direkte til tilgangen på stigrøret der befinder sig nederst på ydersiden af bygningen. Samtidig kan brandfolkene tilslutte brandslangen til afgangsstudsen der findes indvendigt i bygningen på hver enkelte etage.

Ofte vil det dog af sikkerhedsmæssige årsager, være fordelagtigt også at montere et stigrør i lave bygninger hvis der forefindes svært tilgængelige områder.

Et stigrørs fornemste funktion er nemlig, at sikre at beredskabet hurtigt kan igangsætte en effektiv slukningsindsats og dermed begrænse skaderne og redde liv.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt