Brandmateriel

Velfungerende brandmateriel er din sikkerhed for, at du og dine kollegaer i tilfælde af brand, kan påbegynde og gennemføre en succesfuld brandslukning inden branden spreder sig.

En ting er, at der forefindes brandmateriel i bygningen, men noget helt andet er om det er velfungerende.

For at sikre liv og bygninger bedst muligt, har myndighederne udarbejdet lovgivning og retningslinjer til hvilke typer af brandmateriel der skal forefindes, samt krav til eftersynsomfang og intervaller, som du som bygningsejer er forpligtet til at overholde.

Som bygningsejer er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på, at du både får gennemført og dokumenteret korrekt eftersyn og trykprøvning af dit brandmateriel.

Brandmateriel

Hvad er brandmateriel?

Brandmateriel er udstyr, som kan bruges til at beskytte både mennesker og inventar i alle former for bygninger.

Eksempler på brandmateriel er:

Hvad enten du kalder dine brandslukkere for ildslukkere, pulverslukkere eller skumslukkere, så kan vi også hjælpe dig med at servicere dem og sørge for, at de er funktionsdygtige.

Eftersyn af brandmateriel

FireSystems sørger for, at dit brandmateriel lever op til alle lovkrav, og sikrer at du som bygningsejer, til enhver tid kan dokumentere at alle eftersyn er udført i henhold til forskrifterne.

Uanset om du har ansvaret for erhvervsbygninger, offentlige bygninger eller andre lignende ejendomme, så kan du få hjælp til at gennemføre de lovpligtige eftersyn og trykprøvninger.

Overordnet set skal du sikre, at der gennemføres eftersyn én gang årligt. Trykprøvning af slangevinde og brandslukkere skal udføres efter gældende regler. 

Nedenfor kan du se en samlet oversigt over, hvornår det forskellige brandslukningsmateriel i henhold til bygningsreglementets vejledning til kap 5 – Brand, version 1.1. fra 4/3-2021, skal efterses og trykprøves.

 

Materiel

Halvårligt

eftersyn*  

Certificeret
serviceeftersyn
Årlig

Trykprøvning
Årlig

Trykprøvning
Hvert 5. år

Trykprøvning
Hvert 10. år

Bemærkninger

Slangevinde

X

X

X

X

 

Trykprøvningsinterval alt efter alder på slange

Certificeret
Håndildslukker

 

 

X

 

 

X

Pulver/Vand/Skum

X

CO2

 

Brandtæppe

 

X

 

 

 

 

* Halvårlige eftersyn på slangevindere udføres i bygningsafsnit i anvendelseskategori 6.

For uddybning af kravene til eftersyn, serviceeftersyn og trykprøvning for de enkelte materieltyper, kan du besøge vores undersider for hvert enkelt materiel.

Autoriseret VVS-Installatør og DS2320 certificeret

Eftersyn og trykprøvning skal, for at overholde lovgivningen, udføres af en virksomhed med VVS-autorisation, der samtidig også er DS2320-certificeret.

Når du samarbejder med FireSystems, får du et stærkt samarbejde med professionelle folk, som ikke blot ved rigtig meget om brandmateriel, stigrør og trykforøgeranlæg, men som rent faktisk har den lovkrævede VVS-autorisation (autorisationsnummer VDVA-13995) og er DS2320-certificeret.

Det betyder at FireSystems er godkendt til at udføre både eftersyn og trykprøvning af alle former for brandmateriel, stigrør og trykforøgeranlæg.

Når du samarbejder med os, kan du altid forvente imødekommenhed og professionalisme.

Brandmateriel sikrer dine bygninger og værdier

Hvis en produktionsvirksomhed skulle brænde ned, er det ofte livstruende for virksomheden, men det er en endnu større katastrofe, hvis menneskeliv går tabt. En bygning kan trods alt erstattes, men det kan et menneskeliv ikke.

En bygning kan tage enten meget eller lidt skade af en brand, men når der er styr på sikkerheden, og når brandmateriellet er velfungerende og funktionelt når branden opstår, er skaderne ofte langt mindre en gennemsnitligt.

Der kan dog være inventar, vigtige dokumenter og andre værdifulde ting og viden i bygningen, som enten er svært eller umuligt at erstatte. Det kunne fx være tegninger, diagrammer til patenter, prototyper på ny teknologi eller medicinsk/biologisk materiale.

I så fald er det ekstra vigtigt ikke blot at have brandmateriel, der beskytter mennesker, men også udstyr, der beskytter inventar og vigtige ting.

En brandforsikring dækker de skader der er sket når en brand har raseret din bygning. Velfungerende brandmateriel bidrager derimod til, at minimerer omfanget af skaderne i tilfælde af brand. Brandmateriel betragtes derfor at mange sikkerhedsansvarlige for at være vigtigere end en brandforsikring.

 

I tvivl om hvordan du gennemfører eftersyn og trykprøvning af brandmateriel

Det er helt naturligt hvis det virker lidt uoverskueligt hvordan du bedst sikrer dig, at der gennemføres alle de lovpligtige eftersyn og trykprøvninger på dit brandmateriel.

Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til en erfaren og professionel samarbejdspartner som fx FireSystems, så du kan få kompetente råd og god vejledning.

FireSystems er din professionelle samarbejdspartner inden for brandmateriel og vi tager gerne en uforpligtende dialog om sikkerheden i dine bygninger.

Uanset om du ønsker at udføre nogle af de mindre eftersyn selv eller ej, så kan du med fordel samarbejde med FireSystems. FireSystems råder over det rette specialudstyr, kompetencer og som autoriseret VVS-installatør og DS2320 Certificeret har vi mulighed for, at hjælpe dig i mål med både eftersyn og trykprøvninger af dit brandmateriel.

 

Fuld dokumentation af eftersyn og trykprøvning i digitalt online system.

Med FireSystems som samarbejdspartner får du online adgang til komplet dokumentation af gennemførte eftersyn og trykprøvninger, således du til enhver tid har fuldt overblik over alt dit brandmateriel.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt