Slangevinde

En slangevinde er er en brandslange der hænger på en vinde/tromle – oftest i et brandskab. Slangevindere skal hænge synligt, så de er nemme at komme til.

Slangevinden er nem at håndtere for alle. Den står klar med vand på, så det kan gå hurtigt i tilfælde af en brand. Den er koblet til vandforsyningen, så alle kan nemt bruge den.

Sådan bruges en slangevinde

Der skal blot åbnes for kuglehanen og derefter trækkes slangen ud. 

Drej på strålehovedet for at styre strålen af vand. Det er muligt at vælge imellem en “vifte” af vand eller en direkte stråle.

 

Hvilke krav er der til slangevinder?

Bygningsreglementet har omfattende regler og krav angående generel sikkerhed i bygninger, og deres punkt 5 angående tekniske bestemmelser omhandler brand.

Kort fortalt skal der udføres et halvårligt eftersyn i bygninger i anvendelseskategori 6. Et årligt eftersyn i alle bygninger og trykprøvning hvert 5 år hvis slangen er under 20 år. Hvis slangen er over 20 år udskiftes den eller der udføres årlig trykprøvning.

Hver opmærksom på at trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed.

Aktivitet

halvårlig*

Årlig

Trykprøvning

Slangevinde er let tilgængelig

X

 

 

Markeringsskilt og instruks er intakt

X

 

 

Slangevinde er intakt og tæt

X

 

 

Udstyret ikke er blokeret eller beskadiget, og ingen dele er korroderet eller utætte

 

X

 

Brugerinstrukserne er intakte og læsbare.

 

X

 

Materiellet er klart afmærket.

 

X

 

Slangevinden funktionsafprøves ved at sprøjte med samlet stråle, så slange og rør
skylles godt igennem. Spredt stråle afprøves også, og strålespidsen efterses og renses
for eventuelle urenheder.

 

X

 

Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er tilfældet, hvis
kastelængden med samlet stråle er mindst 10 meter.

 

X

 

Strålerøret kontrolleres om det er let at betjene

 

X

 

Hele slangelængden skal efterses for tegn på revner, vridning, slitage eller
beskadigelse. Hvis slangen viser tegn på skader, skal den udskiftes eller trykprøves til
det maksimale tilladte arbejdstryk

 

X

 

Slangespændebånd eller -bindinger sidder sikkert fast

 

X

 

Slangetromlen drejer frit i begge retninger

 

X

 

Kontroller at skabet er let at åbne, og at vinden kan svinges og drejer let

 

X

 

For slangevinder med manuel afspærringsventil kontrolleres, at denne fungerer og er
let at betjene

 

X

 

For slangevinder med automatventil kontrolleres, at denne fungerer korrekt og lukker
efter afprøvningen

 

X

 

For slangevinder med manuel ventil for service kontrolleres, om den er indstillet i
åben position og fastholdt der.

 

 

X

 

Kontroller om vandrør er i god stand, vær især opmærksom på tegn på skader eller
slitage på eventuelle fleksible vandrør

 

X

 

For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1
Stationære brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 1: Slangevinder med
formfaste slanger **

 

 

X

For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære
brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 2: Brandslangesystemer med flad
slange **

 

 

X

*Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 skal der
udføres halvårligt eftersyn af slangevinder.

**Trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed.
Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år

5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af
slangevindens slange.

 

Renovering af brandmateriel

Renovering af brandmateriel i historiske eller arkitektoniske flotte bygninger kan i mange tilfælde løses under stor hensyntagen til bygningen.

Alternativet til en skånsom renovering af det eksisterende brandmateriel, er ofte en fuldstændig udskiftning af for eksempel et slangeskab. Det giver dog ofte arkitektoniske udfordringer i de flotte bygninger. 

I mange historiske eller arkitektoniske bygninger, er der nemlig lavet elegante løsninger der integrerer brandmateriel som en del af bygningen.

Desværre ser vi ofte, at der i forbindelse med vedligeholdelse af brandmateriel, bliver skiftet til helt almindelige standardløsninger, der ikke længere matcher bygningens arkitektoniske forhold.

Kunder og arkitekter fortæller ofte, at det skyldes at leverandøren af brandmateriel meddelte, at der ikke kan skaffes nyt brandmateriel der kan indgå i den eksisterende løsning.

Hos FireSystems har vi kompetencerne og erfaringen der sætter os i stand til, at renoverer eksisterende slangeskabe og brandmateriel, så de oprindelige arkitektoniske tanker fastholdes og de flotte bygninger ikke skæmmes af nyt standardudstyr til brandslukning.

Nyt brandmateriel

Har du en bygning med særlige krav, kan vi naturligvis også hjælpe dig med montage og installation af nyt brandmateriel. FireSystems er en autoriseret VVS-virksomhed og vi kan derfor hjælpe dig med både reparation og installation af vandtilførsel til dit brandmateriel.  

Få hjælp til dit brandmateriel

Har du også ansvaret for en historisk eller arkitektonisk særlig bygning, så er du velkommen til at kontakte os for en uforpligtende dialog om renovering eller montage af brandmateriel.

 

 

 

Hvordan ser dit brandskab ud? 

Dette brandskab skulle ikke blot rengøres men trængte til en renovering. 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt