Slangevinde

En slangevinde er er en brandslange der hænger på en vinde – oftest i et brandskab.

Slangevinden er nem at håndtere for alle. Den står klar med vand på, så det kan gå hurtigt i tilfælde af en brand.

Hvilke krav er der til slangevinder?

Bygningsreglementet har omfattende regler og krav angående generel sikkerhed i bygninger, og deres punkt 5 angående tekniske bestemmelser omhandler brand.

Kort fortalt skal der udføres et halvårligt eftersyn i bygninger i anvendelseskategori 6. Et årligt eftersyn i alle bygninger og trykprøvning hvert 5 år hvis slangen er under 20 år. Hvis slangen er over 20 år udskiftes den eller der udføres årlig trykprøvning.

Hver opmærksom på at trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed.

Halvårlige eftersyn:

bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 skal der
udføres halvårligt eftersyn af slangevinder. Det
kontrolleres, at:
• Slangevinder er let tilgængelige og afmærkning
med markeringsskilt og instruks er intakt.
• Slangevinder er intakte og tætte.

Årlige eftersyn:

Der skal foretages en funktionsprøve, idet slangen trækkes helt ud, og som minimum kontrolleres eller
afprøves følgende punkter:
• Udstyret ikke er blokeret eller beskadiget, og ingen dele er korroderet eller utætte.
• Brugerinstrukserne er intakte og læsbare.
• Materiellet er klart afmærket.
• Slangevinden funktionsafprøves ved at sprøjte med samlet stråle, så slange og rør skylles godt
igennem. Spredt stråle afprøves også, og strålespidsen efterses og renses for eventuelle urenheder.
• Det skal kontrolleres, om vandføringen er tilfredsstillende. Dette er tilfældet, hvis kastelængden
med samlet stråle er mindst 10 m.
• Kontroller om strålerøret er let at betjene.
• Hele slangelængden skal efterses for tegn på revner, vridning, slitage eller beskadigelse. Hvis
slangen viser tegn på skader, skal den udskiftes eller trykprøves til det maksimale tilladte
arbejdstryk.
• Slangespændebånd eller -bindinger sidder sikkert fast.
• Slangetromlen drejer frit i begge retninger.
• Kontroller at skabet er let at åbne, og at vinden kan svinges og drejer let.
• For slangevinder med manuel afspærringsventil kontrolleres, at denne fungerer og er let at betjene.
• For slangevinder med automatventil kontrolleres, at denne fungerer korrekt og lukker efter
afprøvningen.
• For slangevinder med manuel ventil for service kontrolleres, om den er indstillet i åben position og
fastholdt der.
• Kontroller om vandrør er i god stand, vær især opmærksom på tegn på skader eller slitage på
eventuelle fleksible vandrør.
Efterlad slangevinden og slangeskabet klar til brug. Hvis slangevinden er ude af drift, og opfølgning er
påkrævet, skal der påsættes et mærkat med påskriften ”UDE AF DRIFT (VIRKER IKKE!)”, og slangevinden
skal repareres hurtigst muligt. Der skal føres log for de årlige eftersyn i form af en mærkeseddel placeret på selve slangevinden, hvoraf år,
måned og initialer for sidste eftersyn skal fremgå.

Trykprøvning:

5 år efter installationen og derefter hvert 5. år skal der foretages trykprøvning af slangevindens slange. Tryk
ved trykprøvningen skal være i henhold til:
• For formfaste slanger et tryk 12 bar (1,2 MPa) i 2 minutter jævnfør DS/EN 671-1 Stationære
brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 1: Slangevinder med formfaste slanger.
• For flade slanger et tryk 24 bar (2,4 MPa) i 1 minut jævnfør DS/EN 671-2 Stationære
brandslukningssystemer – Slangesystemer – Del 2: Brandslangesystemer med flad slange.
Trykprøvningen skal foretages af en autoriseret VVS-installationsvirksomhed.
Er slangen mere end 20 år, skal den enten udskiftes eller trykafprøves hvert år.

 

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

Vi besvarer henvendelser hurtigst muligt

    Upload Image...